Uruchomiona w listopadzie 2016 r. Spółdzielnia Uczniowska "TRIO" pozwoliła nam sformalizować wszystkie dotychczas prowadzone formy aktywności uczniowskiej oraz poszerzyć wachlarz form działalności na terenie Zespołu Szkół nr 8 w Szczecinie. 

Działalność Spółdzielni Uczniowskiej "TRIO" opiera się głównie na zaangażowaniu uczniów klasy I w zawodzie Technik Organizacji Reklamy oraz chętnych przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego a także pozostałych chętnych uczniów ZS nr 8.

W ramach działalności SU "TRIO" planujemy m.in.:

 • realizowanie inicjatyw dotyczących propagowania idei zdrowego żywienia (szkolenia z zakresu dietetyki, tydzień zdrowej żywności - wykłady i spotkania z fachowcami, kiermasze zdrowej żywności),
 • organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych z udziałem członków spółdzielni oraz uczniów ZS8. Adresatami będą uczniowie gimnazjaliści i rodzice naszych uczniów (spektakle teatralne, zawody sportowe, konkursy dotyczące szlaków turystycznych w Szczecinie, konkursy plastyczne, filmowe, fotograficzne),
 • prowadzenie drobnej wytwórczości i wykonywanie usług na rzecz Zespołu Szkół nr 8 oraz zaprzyjaźnionych firm (wykonywanie ozdób świątecznych, wykonywanie zaproszeń na spotkania dawnych nauczycieli ZS8, wykonywanie dekoracji okazjonalnych i uruchomienie usług wypożyczalni dekoracji na urodziny, komunie św., przygotowywanie dekoracji do spektakli szkolnych oraz dekorowanie szkoły),
 • prowadzenie warsztatów twórczości artystycznej dla młodzieży gimnazjalnej w ramach Dni Otwartych ZS8,
 • prowadzenie kursu grafiki komputerowej dla młodzieży ZS8 "Z Corel Draw za pan brat - moje pierwsze logo",
 • szkolenia dla uczniów z zakresu zdrowia psychicznego "Jak zaplanować czas by nie zwariować",
 • szkolenie dla uczniów "Moje pierwsze kroki na giełdzie",
 • warsztaty dla uczniów i rodziców "Zumba jako forma aktywności fizycznej",
 • usługi dla rodziców i lokalnej społeczności w zakresie rocznych rozliczeń podatkowych,
 • usługi dla rodziców w zakresie tworzenia systemu identyfikacji wizualnej ich firm (logo, wizytówki, papier firmowy, ulotki itp.),
 • organizowanie kursów dla baristów,
 • warsztaty dla młodzieży i ich rodziców w zakresie decoupage,
 • organizowanie szkoleń w zakresie pierwszej pomocy,
 • organizowanie kiermaszów okolicznościowych (Śledzik, Baranek, Choinka),
 • organizacja turniejów tanecznych (wespół ze Szkołą Tańca ASTRA),
 • promowanie produktów regionalnych - współpraca z pensjonatem "U Śnieżków",
 • organizowanie wzajemnej pomocy i zaspokajanie materialnych potrzeb członków spółdzielni,
 • udział w akcjach wolontariackich i charytatywnych (np. "Paczka dla zwierzaka", "Góra złota", "Góra srebra"),
 • fundowanie nagród na konkursy i loterie,
 • dofinansowanie do biwaków, wycieczek szkolnych i klasowych,
 • zakup programów edukacyjnych, spektakli profilaktycznych,
 • akcja podręcznikowa - kiermasz,
 • współpraca z Domem Samotnej Matki, Domami Dziecka i świetlicą środowiskową - organizowanie przedstawień i imprez okolicznościowych dla dzieci, zbiórka ubrań, zabawek, środków czystości i artykułów papierniczych i biurowych,
 • organizowanie zespołowego zbioru surowców wtórnych.
     

Projekt „Nasza pierwsza spółdzielnia” współfinansowany jest ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz
Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej