Tak zwanymi organami Spółdzielni Uczniowskiej są:

  • Walne Zgromadzenie
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd Spółdzielni

Walne Zgromadzenie to najwyższy organ spółdzielni składający się ze wszystkich członków spółdzielni (wszystkich uczniów współtworzących spółdzielnię). Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały obowiązujące wszystkich członków i wszystkie organy spółdzielni. Decyduje co spółdzielnia będzie robiła, jak wykorzystać talenty jej członków i co ciekawego można wspólnymi siłami stworzyć. Członkami Spółdzielni Uczniowskiej "TRIO" (stanowiącymi jej Walne Zgromadzenie) są:

[tutaj znajdzie się imienna lista członków/członkiń spółdzielni]

Rada Nadzorcza to organ co najmniej trzyosobowy, składający się z członków spółdzielni, o charakterze kontrolnym. Rada nadzorcza, jak sama nazwa wskazuje, odpowiada za nadzorowanie, czuwanie nad dobrym, uczciwym i sprawnym działaniem całej spółdzielni oraz Zarządu (czy wszystko "idzie" zgodnie z planem, czy jest należycie rozliczane itp.). Rada nadzorcza poza sprawowaniem nadzoru/kontroli, może także opiniować i oceniać czynności zarządu z zakresu prowadzenia spraw.

Członkami Rady Nadzorczej Spółdzielni Uczniowskiej "TRIO" są:

[tutaj znajdzie się imienna lista członków/członkiń spółdzielni]

Zarząd Spółdzielni to organ składający się z członków spółdzielni, o charakterze wykonawczym. Kilkuosobowy zarząd spółdzielni wykonuje wolę członków spółdzielni, podejmuje bieżące, niezbędne działania w imieniu spółdzielni, a równocześnie jego praca znajduje się pod czujnym okiem rady nadzorczej. Uczniowie tworzący zarząd spółdzielni mają w gruncie rzeczy najwięcej pracy.

Członkami Zarządu Spółdzielni "TRIO" są:

[tutaj znajdzie się lista członków/członkiń spółdzielni]

     

Projekt „Nasza pierwsza spółdzielnia” współfinansowany jest ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz
Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej