Statut spółdzielni to niejako nasza "konstytucja". Dokument ten zawiera zbiór praw i obowiązków członków spółdzielni oraz zasady jej działania.

Statut Spółdzielni Uczniowskiej "TRIO" jest następujący:

[tutaj znajdzie się treść statutu]

     

Projekt „Nasza pierwsza spółdzielnia” współfinansowany jest ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz
Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej